Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1794
  • Trong tuần: 18388
  • Tất cả: 1107824
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

I. THÀNH ỦYNAM ĐỊNH

Thường trực Thành ủy

1.1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 19/07/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Văn hoá

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:Tiếng Anh B

1.2. Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh:14/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND thành phố

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ Lý luận chính trị: Cao cấp (Cử nhân chính trị)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

1.3. Đồng chí Hoàng Nguyên Dự – Phó Bí thư Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý đô thị và Công trình

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

II. UBND THÀNH PHỐ

1. Lãnh đạo UBND thành phố

1.1. Đồng chí Hoàng Nguyên Dự – Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý đô thị và Công trình

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác của UBND thành phố theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Phụ trách công tác nội chính, nội vụ; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch; điều hành ngân sách; công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng.

- Chỉ đạo các công tác thanh tra; giải quyết khiến nại, tổ cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải phóng mặt bằng; xây dựng thành phố trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Trưởng ban An toàn giao thông, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Trưởng Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thành phố Nam Định và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại thành phố Nam Định.

- Ký thông báo, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án, công trình thuộc thẩm quyền của UBNd thành phố. Ký tờ trình, trình UBND tỉnh cho lập dự án, điều chỉnh dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định.

- Giữ mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh, Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố.

- Phụ trách các đơn vị: Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự, Thanh tra thành phố, phòng Tư pháp thành phố, phòng Nội vụ.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Của Nam, Nam Vân, Nam Phong.

1.2. Đồng chí Phạm Thị Oanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 21/9/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Thực hiện các công việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

- Phụ trách công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, công tác Dân số, công tác Tôn giáo, công tác Hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND thành phố, công tác vệ sinh-an toàn lao động.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản các dự án, công trình do UBND tỉnh quyết định đâu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự và làm Trưởng các Ban, Chủ tịch các Hội đồng khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Thay mặt Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thành phố Nam Định và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại thành phố Nam Định.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND thành phố với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và các Hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; với các Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Y tế, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Ban Quản lý khu di tích lịch sử văn hoá Đền Trần – Chùa Tháp, Đài phát thanh, Nhà Văn hoá thiếu nhi, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Chi cục thi hành án dân sự, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố, Bệnh viện thành phố.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Hạ Long, Vị Hoàng, Bà Triệu.

- Chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các phường, xã: Hạ Long, Vị Hoàng, Bà Triệu, Nguyễn Du, Lộc Vượng, Lộc Hạ, Ngô Quyền, Cửa Bắc.

1.3. Đồng chí Lê Đình  Chi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 7/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai; công tác GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác sự nghiệp đô thị không thường xuyên mang tính chất xây dựng cơ bản; công tác chỉnh trang đô thị; công tác chuyển mục đích sử dụng đất. Phụ trách công tác cấp phép xây dựng cho các hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, đơn vị; công tác cấp phép đào hè, đào đường cho cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền của UBND thành phố và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Phụ trách chung công tác GPMB của thành phố à lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản của các dự án, công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết khiếu nai, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các đơn vị:  phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý đầu tư và Xây dựng; Ban giải phóng mặt bằng thành phố.

- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Năng Tĩnh, Lộc Hoà, Mỹ Xá.

- Chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Năng Tĩnh, Lộc Hoà, Mỹ Xá, Trần Quang Khải, Lộc An, Cửa Nam, Nam Vân, Nam Phong.

1.4. Đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách các lĩnh vực công tác: kinh tế; tài chính – thuế; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp – nông thôn, thương mại – dịch vụ; khoa học công nghệ; môi trường; phòng chống cháy nổ; giáo dục quốc phòng; quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; đấu giá quyền sử dụng đất; công tác sự nghiệp về vệ sinh, môi trường, đô thị.

- Phụ trách công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến đất nông nghiệp, đất công ích, đê điều, phòng chống lụt bão.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác GPMB các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản của các dự án, công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Làm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng; Trưởng ban chủ đạo phòng chống cháy nổ, Phòng không nhân dân và làm Trưởng các ban, Chủ tịch các Hội đồng khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các đơn vị: phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch, Đội quản lý trật tự đô thị, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp An Xá, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Công ty dịch vụ kinh doanh và quản lý Chợ, Công ty Cổ phần Môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

- Theo dõi hoạt động các đơn vị: Kho bạc Nhà nước thành phố, Điện lực thành phố, Hạt quản lý đê thành phố, Trạm thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội và Chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Trần Đăng Ninh, Phan Đình Phùng, Trần Tế Xương.

- Chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Trần Đăng Ninh, Phan Đình Phùng, Trần Tế Xương, Thống Nhất, Quang Trung, Vị Xuyên, Trần Hưng Đạo, Trường Thi, Văn Miếu.

2. Ủy viên UBND thành phố Nam Định

2.1. Đồng chí Phạm Xuân Thụ - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Văn phòng

2.2. Đồng chí Phạm Thanh Hưng – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

2.3. Đồng chí Phạm Văn Thành – Trưởng phòng Nội vụ thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Nội vụ.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Quang Trung.

2.4. Đồng chí Nguyễn Thế Lâm – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 4/6/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Giáo dục và Đào tạo.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Thống Nhất.

2.5. Đồng chí Trần Văn Mùi – Trưởng phòng Y tế thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Y tế thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bác sỹ y khoa

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Y tế, dân số.

2.6. Đồng chí Đặng Hồng Kỳ - Trưởng phòng Tư pháp thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Tư pháp thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Tư pháp.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Lộc Hạ.

2.7. Đồng chí Trần Huy Thành – Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý ĐĐ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Trần Quang Khải.

2.8. Đồng chí Bùi Quốc Trung – Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Vị Xuyên.

2.9. Đồng chí Lưu Ngọc Nam – Thanh tra thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Chánh Thanh tra – Thanh tra thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác thành tra, Tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Nguyễn Du.

2.10. Đồng chí Phạm Duy Hùng – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 25/5/1977

Giới tính: Nam

Quê quán:

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Ngô Quyền.

2.11. Đồng chí Trần Minh Toàn – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 13/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân, ngành Giáo dục thể chất

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Văn hoá – Thông tin, truyền thông, Thể thao và Du lịch.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Văn Miếu

2.12. Đồng chí Bùi Quyết Toán – Trưởng công an Thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Trưởng công an thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác công an.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Trần Hưng Đạo, Lộc An.

2.13. Đồng chí Nguyễn Bá Thịnh – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố.

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học quân sự

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác quân sự

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Cửa Bắc, Trường Thi.


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0350.3849224 - Fax: 0350.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định