Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 873
  • Trong tuần: 7871
  • Tất cả: 510035
Lượt xem: 397
Thành phố Nam Định triển khai Nghị quyết 07 “Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh”

            Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng môi trường văn hóa, khắc phục những tồn tại trong các hoạt động văn hóa. Chiều 23/4/2017, thành phố Nam Định tổ chức hội nghị triển khai  kế hoạch 68/KH-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 9/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

 

Đồng chí Phạm Thị Oanh – ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

            Theo đó, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lồng ghép với xây dựng  nếp sống văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, văn minh đô thị. Thí điểm mô hình văn minh, tiến bộ trong việc cưới, việc tang. Huy động các nguồn lực trong việc bảo tồn di sản văn hóa, nâng cấp kết cấu hạ tầng các thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa quan trọng, phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố trở thành trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống văn hiến của quê hương Nam Định, xây dựng môi trường văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, bền vững.

 

Ký giao ước thi đua  thực hiện Kế hoạch 68/KH-UBND giữa các cụm

Đến năm 2020, thành phố Nam Định phấn đấu 100% phường, xã có nhà văn hóa, làng, thôn xóm có điểm sinh hoạt văn hóa; 90% gia đình văn hóa, 80% làng (thôn,xóm), tổ dân phố văn hóa, trên 80% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn Nếp sống văn hóa; 35% dân số thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; 20% phường đạt chuẩn “văn minh đô thị”, 100% xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới./.

Thanh Thủy – Đài phát thanh thành phố

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0350.3849224 - Fax: 0350.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn