Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”trên địa bàn huyện Hải Hậu, giai đoạn 2021 -2030
Số ký hiệu văn bản 104/KH-UBND
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”trên địa bàn huyện Hải Hậu, giai đoạn 2021 -2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 104-kh-ubnd.pdf