Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1592/QĐ-UBND 31/07/2018 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Lượt xem: 495
Tải về 18
1158/QĐ-UBND 05/06/2018 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục - Đào tạo,UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Lượt xem: 528
Tải về 2
2572/QĐ-UBND 09/11/2017 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Lượt xem: 445
Tải về 0
2549/QĐ-UBND 08/11/2017 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Lượt xem: 521
Tải về 0
2184/QĐ-UBND 25/09/2017 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp.
Lượt xem: 213
Tải về 0
2183/QĐ-UBND 25/09/2017 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực tư pháp.
Lượt xem: 499
Tải về 2
1818/QĐ-UBND 09/08/2017 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Lượt xem: 267
Tải về 0
1817/QĐ-UBND 09/08/2017 V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Lượt xem: 263
Tải về 1
1763/QĐ-UBND 07/08/2017 V/v công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Lượt xem: 187
Tải về 0
1590/QĐ-UBND 14/07/2017 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động-Thương binh và xã hội.
Lượt xem: 174
Tải về 0
1547/QĐ-UBND 07/07/2017 Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.
Lượt xem: 192
Tải về 0
1042/QĐ-UBND 16/05/2017 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài chính-kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Lượt xem: 167
Tải về 0
1025/QĐ-UBND 18/05/2018 V/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh.
Lượt xem: 451
Tải về 0
925/QĐ-UBND 28/04/2017 V/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Lượt xem: 134
Tải về 0
924/QĐ-UBND 28/04/2017 V/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Lượt xem: 200
Tải về 0
735/QĐ-UBND 09/04/2018 V/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện.
Lượt xem: 429
Tải về 0
734/QĐ-UBND 09/04/2018 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện.
Lượt xem: 463
Tải về 0
673/QĐ-UBND 10/04/2018 V/v công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Lượt xem: 460
Tải về 0
652/QĐ-UBND 28/03/2018 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Lượt xem: 451
Tải về 1
Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định