Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1640
  • Trong tuần: 38 970
  • Tất cả: 5941771
Thành phố Nam Định triển khai thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Lượt xem: 1682

          Thực hiện Công văn số 38/UBND-VP11 ngày 12/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Chiều ngày 17/3, UBND Thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và đánh giá sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC .

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

          Theo đó, yêu cầu UBND các phòng, ban chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. Kể từ báo cáo định kỳ quý I/2021 thực hiện công tác báo cáo qua hệ thống https://baocaochinhphu.gov.vn/ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng UBND Thành phố có nhiệm vụ triển khai, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, thực hiện các báo cáo được quy định; quản lý tài khoản quản trị cấp cao của đã được cấp; phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện các chế độ báo cáo theo Sổ tay hướng dẫn; phối hợp với đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn rà soát các danh mục về Cơ quan, ngành lĩnh vực, hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo...

Tập huấn công tác báo cáo qua hệ thống dịch vụ công

          HTTTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ kết nối HTTTBC Chính phủ với 100% các hệ thống báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương hoặc hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo để hình thành HTTTBC quốc gia. Đến năm 2025, mục tiêu có 100% báo cáo định kỳ do Bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế, xã hội được gửi, nhận qua HTTTBC Chính phủ... Lợi ích của HTTTBC Chính phủ nếu điện tử hóa, hệ thống tổng hợp, thì người có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo, mà không phải tổng hợp, tiết kiệm được thời gian cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm và sẽ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 460 tỷ đồng/năm.

          Việc ra mắt HTTTBC Chính phủ đã góp phần quan trọng phục vụ trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTTBC của Chính phủ để sớm hình thành HTTTBC quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính, nhất là việc tích hợp các chỉ tiêu kinh tế, xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao./.

Phan Nam – Trung tâm Văn hoá TT&TT thành phố


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang