Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 41 546
  • Tất cả: 5987215
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025
Lượt xem: 12547

Sáng 06/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc với các nội dung: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025; BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII ra mắt; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Trước đó, căn cứ điều 20 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 21 Quy chế bầu cử trong Đảng, căn cứ kết quả bầu cử BCH Đảng bộ thành phố, được BTV Tỉnh ủy đồng ý, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, với 100% số phiếu tín nhiệm, BCH Đảng bộ thành phố Nam Định đã bầu 13 đồng chí vào BTV Thành ủy; bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; đồng chí Vũ Ngọc Phi, đồng chí Hoàng Nguyên Dự giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy; bầu 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trong đó đồng chí Nguyễn Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 35 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII với 12 chỉ tiêu chủ yếu. Nghị quyết Đại hội cũng đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá. Trong đó, xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm trong toàn nhiệm kỳ tới, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tổ chức thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để thực hiện điều chỉnh chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu mở rộng địa giới hành chính, xây dựng thành phố Nam Định trở thành một thành phố xanh, thông minh, thân thiện với môi trường với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo ra nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị tăng. Đa dạng hóa các ngành dịch vụ thương mại. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao; Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại theo hướng ưu tiên các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường; Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

03 khâu đột phá được Đảng bộ thành phố Nam Định khóa XVII xác định, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh. Cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các  công trình trên địa bàn thành phố theo quy hoạch địa giới hành chính được mở rộng. Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, thực hiện hiệu quả việc khai thác, huy động nguồn lực từ quỹ đất và các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công khai và quản lý quy hoạch gắn với quản lý tốt tài nguyên, môi trường. Tập trung đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật. Nâng cao năng lực quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, từng bước xây dựng thành phố thông minh; Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thành ủy khẳng định: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội quyết định, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, toàn Đảng bộ phải xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực với từng đơn vị, địa phương. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố phải thật sự tạo được thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân để tạo chuyến biến cơ bản và có bước đột phá trong các lĩnh vực. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đã quyết định, thành phố sẽ chủ động phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ngành chuyên môn từ thành phố đến cơ sở, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành công của Đại hội là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân tích cực tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh, là trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XVI vào thành tựu chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Như vậy, sau 03 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra./.

Nhóm phóng viên – Trung tâm VHTT và TT thành phố

Tin khác

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang