Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 458
  • Trong tuần: 12 674
  • Tất cả: 3783611
Vài nét về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lượt xem: 2941

Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII đang họp tại Thủ đô Hà Nội có nội dung quan trọng là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X để ban hành Nghị quyết mới của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban Tuyên giáo trao đổi một số nội dung chính về chủ đề này để cán bộ, đảng viên có thêm thông tin tìm hiểu, học tập Nghị quyết sau này.

1. Về khái niệm: có thể hiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường ( cơ chế kinh tế hiện đại, tối ưu mà đại đa số các quốc gia đang vận hành đạt kết quả cao hiện nay), song có sự điều hành, can thiệp ở mức độ phù hợp của Nhà nước để khắc phục những khiếm khuyết nội tại; đem lại dân chủ, công bằng, nhân đạo, đảm bảo tốt hơn phúc lợi, an sinh xã hội, hướng tới quyền lợi đại đa số nhân dân lao động.

2.  Về đặc tính, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần giải quyết 3 nội dung cơ bản:

2.1. Phải nắm được và vận hành nền kinh tế theo các nguyên lý thị trường: đó là các loại hình doanh nghiệp ( tư nhân, vốn Nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài...) cạnh tranh bình đẳng, công bằng, dựa trên động lực sáng tạo và vì lợi ích chung; Chính phủ kiến tạo chính sách và đảm bảo tối đa cho doanh nghiệp phát triển bằng sợ nỗ lực đầu tư, kinh doanh trên cơ sở pháp luật...

2.2. Không bỏ mặc mặt trái của kinh tế thị trường: Chính phủ phải duy trì động lực phát triển, cạnh tranh của doanh nghiệp, can thiệp bằng chính sách, cơ chế để hạn chế, loại bỏ mặt tiêu cực cố hữu của thị trường như thao túng chính sách, lợi ích nhóm, “cá lớn nuốt cá bé”...

2.3. Nhà nước can dự và chế ước thị trường có chủ kiến và phù hợp: Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ phải mạnh, liêm chính, hoạt động hiệu quả, vì ích chung của đất nước; nhân dân phải được tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, giám sát và phản biện các chính sách điều tiết kinh tế- xã hội của Nhà nước.

3. Về biện pháp thực thi: đòi hỏi Nhà phải đáp ứng các yêu cầu

3.1. Có năng lực và đường lối tốt để định hướng, điều hành phát triển nền kinh tế đất nước, sử dụng có hiệu quả hệ thống đòn bẩy kinh tế nắm giữ như hệ thống tiền tệ, hạn ngạch xuất nhập khẩu, chính sách thuế...

3.2. Điều chỉnh nền kinh tế, chế định khuôn khổ pháp lý cho sự vận hành của nền kinh tế theo quy luật khách quan phù hợp với mục tiêu của Nhà nước, luật pháp và thông lệ quốc tế.

3.3. Kiểm soát các dòng chảy kinh tế, các hoạt động tiền tệ, xuất nhập khẩu... bằng việc sử dụng tốt hệ thống các cơ quan thế, hải quan, thanh tra, kiểm toán. Nhà nước phải kiểm soát và nắm giữ nguồn tiền tệ lớn nhất của đất nước ( gồm cả ngoại hối).

3.4. Điều tiết tốt việc mua bán tài nguyên, mua bán hàng hóa một cách chủ động; tích trữ, quản lý, phân bổ hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước ( đất đai, nguồn nước, lương thực, dầu mỏ, than đá, khí đốt...)

3.5. Chủ động tầm nhìn và quản lý vĩ mô; điều hành nền kinh tế- xã hội linh hoạt, đúng pháp luật trong mọi tình huống đi đôi với việc xây dựng bộ máy các cơ quan công quyền gọn nhẹ, công chức tinh thông, liêm chính, phục vụ nhân dân.

                                                   Nguyễn Minh Thắng- Trưởng ban Tuyên giáo

                                                 ( tổng hợp từ tạp chí Cộng sản, tạp chí Tuyên giáo)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang