Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 2503
  • Trong tuần: 61 386
  • Tất cả: 5559441
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO THÀNH UỶ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY NAM ĐỊNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1.1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Bí thư Thành ủy Nam Định

Năm sinh: 1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND thành phố

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hoá

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách các công việc chung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; công tác quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác đối ngoại; tham gia Đảng uỷ Quân sự và trực tiếp làm Bí thư Đảng uỷ Quân sự thành phố.

1.2. Đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định

Năm sinh: 1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp (Cử nhân chính trị)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể, công tác tôn giáo và các công việc của cơ quan Thành ủy; phụ trách chung công tác Hội đồng nhân dân thành phố.

1.3. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Bí thư Thành ủy Nam Định

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Phụ trách công tác nội chính, nội vụ; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch; điều hành ngân sách; công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng; tham gia Đảng uỷ Quân sự thành phố.

1.4. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố

Năm sinh: 1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định

Nơi công tác: HĐND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngoại ngữ Quân sự

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Trung

*) Phân công nhiệm vụ:

Cùng với đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phụ trách các công việc của Hội đồng nhân dân thành phố. Phụ trách Đảng bộ phường Bà Triệu; Đảng bộ phường Nguyễn Du; Đảng bộ phường Phan Đình Phùng.

1.5. Đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

            Giúp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các lĩnh vực được phân công. Phụ trách Đảng bộ phường Cửa Bắc; Đảng bộ phường Trần Quang Khải; Đảng bộ xã Lộc An; Đảng bộ Ban Quản lý chợ thành phố; Chi bộ Thống kê thành phố

1.6. Đồng chí Phạm Thị Oanh - Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 9/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay: 

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

Phụ trách công tác Tổ chức từ Thành phố đến cơ sở. Phụ trách Đảng bộ phường Cửa Nam; Đảng bộ phường Năng Tĩnh; Đảng bộ phường Ngô Quyền; Chi bộ Ban Tổ chức Thành ủy.

1.7. Đồng chí Phan Thanh Hải - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

Phụ trách công tác Kiểm tra của cấp ủy từ Thành phố đến cơ sở. Phụ trách Đảng bộ phường Hạ Long; Đảng bộ phường Quang Trung; Đảng bộ phường Vị Hoàng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Chi bộ Thanh tra thành phố; Chi bộ Phòng Tư pháp thành phố.

1.8. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách công tác Tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Phụ trách Đảng bộ phường Lộc Hòa; Đảng bộ phường Trường Thi; Đảng bộ xã Nam Vân; Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy

1.9. Đồng chí Trần Nhật Lộc - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nam Định

 

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách công tác Dân vận từ Thành phố đến cơ sở. Phụ trách Đảng bộ phường Mỹ Xá; Đảng bộ phường Thống Nhất; Đảng bộ phường Văn Miếu; Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy.

1.10. Đồng chí Hoàng Quang Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 03/3/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nam Định

Nơi công tác: Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách công tác Mặt trận từ Thành phố đến phường, xã. Phụ trách Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh; Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo; Đảng bộ xã Nam Phong; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Chi bộ Hội Cựu chiến binh thành phố; chi bộ Hội Nông dân thành phố

1.11. Đồng chí Nguyễn Nam Trung - Trưởng Công an thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thượng tá, Trưởng Công an thành phố

Nơi công tác: Công an thành phố

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: 

+ QLNN: 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: 

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách công tác an ninh, trật tự từ Thành phố đến cơ sở. Phụ trách Đảng bộ phường Lộc Hạ; Đảng bộ phường Lộc Vượng; Đảng bộ Công an thành phố.

1.12. Đồng chí  Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 11/7/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố

Nơi công tác: Ban chỉ huy Quân sự thành phố

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Quân sự. Chỉ huy Binh chủng hợp thành.

+ QLNN: Trung cấp 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Không 

*) Phân công nhiệm vụ:

            Phụ trách công tác quân sự - quốc phòng địa phương từ Thành phố đến cơ sở. Phụ trách Đảng bộ phường Trần Tế Xương; Đảng bộ phường Vị Xuyên; Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

1.13. Đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

*) Phân công nhiệm vụ:

 


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang