Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,184
  • Trong tuần: 9,182
  • Tất cả: 3,666,032
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO THÀNH UỶ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY NAM ĐỊNH

1.1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thành ủy Nam Định - Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định

Năm sinh: 1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hoá

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:Tiếng Anh B

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách các công việc chung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ; công tác quốc phòng- an ninh; công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác đối ngoại; kiêm Bí thư Đảng uỷ Quân sự Thành phố.

1.2. Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định

Năm sinh: 1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp (Cử nhân chính trị)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể, công tác tôn giáo và các công việc của cơ quan Thành uỷ; phụ trách chung công tác HĐND Thành phố.

1.3. Đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Bí thư Thành ủy Nam Định

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác kế hoạch, ngân sách; công tác quy hoạch đô thị; đối ngoại, thi đua khen thưởng, kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường; công tác nội chính; tham gia Đảng uỷ Quân sự Thành phố; phụ trách chi bộ phòng Quản lý đô thị Thành phố; chi bộ Đội Quản lý trật tự đô thị; chi bộ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thành phố; chi bộ phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố; đảng bộ phường Cửa Nam, đảng bộ xã Nam Vân, Nam Phong.

1.4. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

Năm sinh: 1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định

Nơi công tác: HĐND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngoại ngữ Quân sự

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Trung

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách các công việc của HĐND Thành phố; phụ trách đảng bộ phường Phan Đình Phùng, Nguyễn Du; đảng bộ Cụm Công nghiệp An Xá.

1.5. Đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách Văn phòng HĐND- UBND Thành phố; đảng bộ phường Hạ Long, Vị Hoàng, Bà Triệu.

1.6. Đồng chí Đồng Quốc Doanh- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân khoa học

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác tổ chức từ Thành đến cơ sở; phụ trách chi bộ Ban Tổ chức Thành uỷ, đảng bộ phường Quang Trung, Vị Xuyên, Trần Tế Xương.

1.7. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 31/3/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật học

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

 - Phụ trách công tác kiểm tra của cấp uỷ từ Thành đến cơ sở; phụ trách chi bộ cơ quan UBKT Thành uỷ, đảng bộ phường Lộc Hạ, Lộc Vượng.

1.8. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác tuyên giáo từ Thành đến cơ sở; phụ trách chi bộ Ban Tuyên giáo Thành uỷ, đảng bộ phường Năng Tĩnh, Ngô Quyền.

1.9. Đồng chí Phan Thanh Hải- Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nam Định

Nơi công tác: Thành ủy Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác dân vận từ Thành đến cơ sở; phụ trách chi bộ Ban Dân vận Thành uỷ; đảng bộ phường Trần Quang Khải, Thống Nhất.

1.10. Đồng chí Nguyễn Thị Như- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:     …/9/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nam Định

Nơi công tác: Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Mặt trận từ Thành đến phường, xã; phụ trách đảng bộ phường Văn Miếu, xã Mỹ Xá, chi bộ Cơ quan Uỷ ban MTTQ Thành phố, chi bộ Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố.Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định