Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,036
  • Trong tuần: 19,780
  • Tất cả: 3,398,972
Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K64.B4 (Khóa XIII) Thành phố Nam Định.

Ngày 12/6/2020, Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh phối hợp với Thành ủy Nam Định tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung K64.B4 (Khóa XIII Thành phố Nam Định) tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố cho 78 học viên (trong đó có 48 học viên thuộc Đảng bộ Thành phố) là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch ở các đơn vị, xã, phường….

Dự lễ khai giảng, có đồng chí Lê Thị Như Hoa - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Trường Chinh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của nhà trường. Đại diện Thành ủy Nam Định có đồng chí Vũ Ngọc Phi- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Trần Văn Tuấn- Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo- Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy và các giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố.

Đ/c Lê Thị Như Hoa- Phó Hiệu trưởng trường chính trị Trường Chinh

Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng đồng chí Vũ Ngọc Phi- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh việc tổ chức lớp học này nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”; Chương trình số 11 về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố trong việc duy trì nội quy, quy chế và phối hợp quản lý lớp học; đảm bảo chỉ đạo của Thành ủy đối với lớp học; phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong quá trình đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức lớp học tại Thành phố.

Đ/c Vũ Ngọc Phi- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu các học phần: Những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…

Đây là dịp nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở; cung cấp hành trang cần thiết cho các học viên nhằm vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế…

Thông qua lớp học, học viên sẽ hình thành thế giới quan, được trang bị phương pháp luận khoa học và cách mạng có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng, của tỉnh nói chung.

Đ/c Trần Văn Tuấn- Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo-

Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố phát biểu

Đại biểu và các học viên dự Lễ khai giảng

Đại diện học viên phát biểu thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ  trong quá trình học tập

TRẦN SỸ DŨNG- BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định