Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 983
  • Trong tuần: 8,222
  • Tất cả: 3,874,485
Lượt xem: 328
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Chiều ngày 23/6, Ủy ban bầu cử thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố; đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, Thường trực UB MTTQ thành phố; Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; Đại biểu HĐND thành phố; các đồng chí thành viên BCĐ, thành viên Uỷ ban bầu cử HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Chủ tịch UBND 25 phường, xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thành công tốt đẹp trên mọi phương diện

          Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành - Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 diễn biễn phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực, chủ động của Ủy ban Bầu cử các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, tinh thần trách nhiệm của các tổ phụ trách bầu cử và sự ủng hộ của nhân dân, thành phố Nam Định đã tổ chức thành công cuộc bầu cử; đạt được các yêu cầu đề ra: dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Thành - Trưởng phòng Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử

          Công tác chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đã được làm tốt. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp để cử tri và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử để xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn thành phố. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

          Cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, toàn thể nhân dân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân từ khi chuẩn bị cho đến ngày diễn ra cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,81%. Toàn thành phố có 181 khu vực bỏ phiếu, mỗi khu vực có 1 hòm phiếu chính và 3 hòm phiếu phụ đảm bảo đúng quy cách, hướng dẫn.

          Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử có những điểm đổi mới như: Quyết liệt, chủ động tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhiều việc vượt trước mốc thời gian so với luật định, xây dựng kế hoạch chi tiết về cuộc bầu cử, hướng dẫn sớm cho các địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của cơ quan thường trực; phân chia đơn vị bầu cử hợp lý, phù hợp với thực tế về các điều kiện thuận lợi, khó khăn; sắp xếp các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng cho mỗi ứng cử viên; nắm chắc, sâu sát diễn biến dư luận xã hội, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

          Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên được tổ chức chu đáo, đúng quy định, đảm bảo các ứng cử viên có số buổi tiếp xúc theo quy định; 100% số cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động và được cử tri đóng góp ý kiến, đánh giá tốt; việc tuyên truyền về ứng cử viên qua các buổi tiếp xúc cử tri, qua vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa rộng.

          Kết quả bầu cử đạt được mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra. Cử tri toàn thành phố đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội với số phiếu hợp lệ đạt 99,64%; bầu đủ 7 đại biểu trên tổng số 12 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh với số phiếu hợp lệ đạt 99,41%; bầu được 35 đại biểu HĐND thành phố trên tổng số 58 đại biểu ứng cử với số phiếu hợp lệ đạt 99,66%, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định của luật định; bầu được 540 đại biểu HĐND phường, xã trên tổng số 911 Đại biểu ứng cử.

Đ/c Hoàng Quang Khoa - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố tham luận tại hội nghị

UBBC phường Trường Thi đóng góp tham luận tại hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, cũng chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Triển khai ngay các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố phát biểu kết luận hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và sự hưởng ứng, đồng tình của các tầng lớp nhân dân, thành phố Nam Định đã thực hiện thành công cả 3 nhiệm vụ là: Tổ chức thành công cuộc bầu cử, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống an toàn dịch bệnh Covid - 19 trong toàn thành phố nói chung, trong cuộc bầu cử nói riêng. Phát huy những kết quả đạt được của cuộc bầu cử, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND để bầu và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND các cấp đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, trúng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp thực tiễn địa phương, đảm bảo để bộ máy chính quyền địa phương hoạt động đồng bộ, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

          Ngay sau khi được kiện toàn, Thường trực HĐND, UBND các cấp bắt tay ngay vào việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Bộ máy chính quyền khóa mới sớm triển khai, nghiên cứu, xem xét giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị trong các hội nghị tiếp xúc cử tri. Đối với các đại biểu trúng cử cần hoàn thiện chương trình hành động gửi Ủy ban MTTQ các cấp để giám sát. Các đại biểu cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, quyết tâm phấn đấu , xây dựng và phát triển thành phố Nam Định ngày càng Văn minh, hiện đại./.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

          Nhân dịp này, đã có 06 tập thể, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 40 tập thể, 57 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phan Nam – Trung tâm VHTT&TT thành phố

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định