Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 908
  • Trong tuần: 8,147
  • Tất cả: 3,874,410
Lượt xem: 3870
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 490C

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 490C1 và 490C2 đi qua địa phận thành phố Nam Định và các huyện Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng. Đoạn 490C1 dài 3,542km, đi qua địa bàn phường Cưả Nam, xã Nam Vân (Tp Nam Định) và xã Nghĩa An (Nam Trực). Đến nay đã có quyết định dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB ở xã Nghĩa An nhưng hội đồng GPMB chưa triển khai công tác chi trả; ở thành phố, còn 55/618 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, các hộ ở rải rác nên khó khăn cho nhà thầu triển khai thi công. Đoạn 490C2, giai đoạn 1 dài 22,26km qua các huyện Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng. Đoạn qua huyện Nam Trực dài 14,8km bao gồm 8 xã và thị trấn vơí 1917 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay đã bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính đất nông nghiệp và một phần đất thổ cư; đang lập phương án bồi thường đất nông nghiệp cho các xã Nam Cường, Nam Dương, Đồng Sơn, Nam Thái; đang lập hồ sơ thu hồi đất tại các xã Nghĩa An, Nam Toàn, đã ký kiến điền xong phần thu hồi đất ở xã Bình Minh; toàn bộ đất ở các xã còn lại đã đo đạc, kiểm tra xong và cùng địa phương phân loại để kiến điền. Đoạn qua xã Trực Thuận (Trực Ninh) dài 3,03km đã bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính phần đất nông nghiệp cho hội đồng GPMB huyện; đang lập hồ sơ thu hồi đất nông nghiệp còn lại 3km; toàn bộ đất thổ cư đã đo đạc, kiểm tra xong đang cùng địa phương phân loại và ký kiến điền; huyện Nghĩa Hưng vơí tổng chiều dài 4,43km, qua 3 xã và thị trấn vơí 604 hộ bị ảnh hưởng đều là đất thổ cư, hiện đã bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính đất nông nghiệp cho hội đồng GPMB huyện; đang lập phương án bồi thường đất nông nghiệp cho xã Nghĩa Sơn đã bàn giao cho nhà thầu thi công, dự kiến chi trả bồi thường vào ngày 31-3-2010; toàn bộ đất thổ cư của các xã Nghĩa Thái, thị trấn Liễu Đề, xã Nghĩa Sơn (phần còn lại) đã đo đạc, kiểm tra xong cùng địa phương phân loại và ký kiến điền. Đoạn 490C2 giai đoạn 1, từ Quần Liêu đến Nam Điền dài 29,7km đã cắm mốc GPMB 15/30km, dự kiến 20-4-2010 cắm mốc xong toàn tuyến. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng GPMB tỉnh lộ 490C1 huyện Nam Trực khẩn trương tiến hành chi trả, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước 30-3-2010. Thành phố Nam Định tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp nhận phương án đền bù đã được duyệt, tiến hành chi trả và bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công trước ngày 15-4-2010. Yêu cầu hội đồng GPMB tỉnh lộ 490C2 của các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng tập trung, làm đúng trình tự thủ tục, lập phương án thu hồi đất để đến hết 3-2010 chi trả công tiền đền bù phần đất nông nghiệp; UBND các xã có tuyến tỉnh lộ đi qua phối hợp vơí Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện và Trung tâm Công nghệ khoa học địa chính rà soát, kiểm tra đất thổ cư để ký kiến điền, bảo đảm đến hết thàng 3-2010 ký xong kiến điền phần đất thổ cư. Trung tâm Công nghệ khoa học địa chính đo đạc ngay diện tích GPMB thi công cầu Đại Tám để ký kiến điền và Hội đồng GPMB huyện Nghĩa Hưng tập trung GPMB thi công cầu tạm Đại Tám xong trước tháng 6-2010. Giao cho Trung tâm Công nghệ khoa học địa chính phối hợp vơí các huyện hoàn thiện hồ sơ kiểm tra đất ký kiến điền và bàn giao cho huyện để đẩy nhanh tiến độ GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công. Vơí đoạn 490C2 giai đoạn 2, bàn giao cọc GPMB cho huyện Nghĩa Hưng theo địa phận từng xã bắt đầu, từ 15-4-2010 và huyện Nghĩa Hưng tổ chức GPMB xong trong tháng 9-2010; trước mắt bàn giao phần mặt bằng do địa phương quản lý cho nhà thầu thi công ngay./.

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 490C1 và 490C2 đi qua địa phận thành phố Nam Định và các huyện Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng. Đoạn 490C1 dài 3,542km, đi qua địa bàn phường Cưả Nam, xã Nam Vân (Tp Nam Định) và xã Nghĩa An (Nam Trực). Đến nay đã có quyết định dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB ở xã Nghĩa An nhưng hội đồng GPMB chưa triển khai công tác chi trả; ở thành phố, còn 55/618 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng, các hộ ở rải rác nên khó khăn cho nhà thầu triển khai thi công. Đoạn 490C2, giai đoạn 1 dài 22,26km qua các huyện Nam Trực, Trực Ninh và Nghĩa Hưng. Đoạn qua huyện Nam Trực dài 14,8km bao gồm 8 xã và thị trấn vơí 1917 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay đã bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính đất nông nghiệp và một phần đất thổ cư; đang lập phương án bồi thường đất nông nghiệp cho các xã Nam Cường, Nam Dương, Đồng Sơn, Nam Thái; đang lập hồ sơ thu hồi đất tại các xã Nghĩa An, Nam Toàn, đã ký kiến điền xong phần thu hồi đất ở xã Bình Minh; toàn bộ đất ở các xã còn lại đã đo đạc, kiểm tra xong và cùng địa phương phân loại để kiến điền. Đoạn qua xã Trực Thuận (Trực Ninh) dài 3,03km đã bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính phần đất nông nghiệp cho hội đồng GPMB huyện; đang lập hồ sơ thu hồi đất nông nghiệp còn lại 3km; toàn bộ đất thổ cư đã đo đạc, kiểm tra xong đang cùng địa phương phân loại và ký kiến điền; huyện Nghĩa Hưng vơí tổng chiều dài 4,43km, qua 3 xã và thị trấn vơí 604 hộ bị ảnh hưởng đều là đất thổ cư, hiện đã bàn giao hồ sơ đo đạc địa chính đất nông nghiệp cho hội đồng GPMB huyện; đang lập phương án bồi thường đất nông nghiệp cho xã Nghĩa Sơn đã bàn giao cho nhà thầu thi công, dự kiến chi trả bồi thường vào ngày 31-3-2010; toàn bộ đất thổ cư của các xã Nghĩa Thái, thị trấn Liễu Đề, xã Nghĩa Sơn (phần còn lại) đã đo đạc, kiểm tra xong cùng địa phương phân loại và ký kiến điền. Đoạn 490C2 giai đoạn 1, từ Quần Liêu đến Nam Điền dài 29,7km đã cắm mốc GPMB 15/30km, dự kiến 20-4-2010 cắm mốc xong toàn tuyến. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng GPMB tỉnh lộ 490C1 huyện Nam Trực khẩn trương tiến hành chi trả, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước 30-3-2010. Thành phố Nam Định tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp nhận phương án đền bù đã được duyệt, tiến hành chi trả và bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công trước ngày 15-4-2010. Yêu cầu hội đồng GPMB tỉnh lộ 490C2 của các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng tập trung, làm đúng trình tự thủ tục, lập phương án thu hồi đất để đến hết 3-2010 chi trả công tiền đền bù phần đất nông nghiệp; UBND các xã có tuyến tỉnh lộ đi qua phối hợp vơí Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện và Trung tâm Công nghệ khoa học địa chính rà soát, kiểm tra đất thổ cư để ký kiến điền, bảo đảm đến hết thàng 3-2010 ký xong kiến điền phần đất thổ cư. Trung tâm Công nghệ khoa học địa chính đo đạc ngay diện tích GPMB thi công cầu Đại Tám để ký kiến điền và Hội đồng GPMB huyện Nghĩa Hưng tập trung GPMB thi công cầu tạm Đại Tám xong trước tháng 6-2010. Giao cho Trung tâm Công nghệ khoa học địa chính phối hợp vơí các huyện hoàn thiện hồ sơ kiểm tra đất ký kiến điền và bàn giao cho huyện để đẩy nhanh tiến độ GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công. Vơí đoạn 490C2 giai đoạn 2, bàn giao cọc GPMB cho huyện Nghĩa Hưng theo địa phận từng xã bắt đầu, từ 15-4-2010 và huyện Nghĩa Hưng tổ chức GPMB xong trong tháng 9-2010; trước mắt bàn giao phần mặt bằng do địa phương quản lý cho nhà thầu thi công ngay./.

                                               Văn phòng HĐND- UBND Thành phố

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định