Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 1,388
  • Trong tuần: 8,627
  • Tất cả: 3,874,890
Lượt xem: 3626
Quản lý sử dụng hồ - trách nhiệm chung của chính quyền và người dânHồ nước có tác dụng điều hoà không khí, tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, là yếu tố không thể thiếu trong một đô thị hiện đại. Nằm ở châu thổ sông Hồng, thành phố Nam Định có nhiều hồ, sông, tạo nên nét riêng của Thành Nam văn hiến, đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là sông Lấp, sông Vỵ qua thơ Trần Tế Xương. Theo bản đồ và tư liệu thời Pháp thuộc, những năm 1930-1950 hệ thống hồ nước trên địa bàn thành phố lớn và đa dạng, các hồ An Trạch, Năng Tĩnh, Hàng Nan, Đình Ông, Vỵ Hoàng... đều có diện tích từ 10 ha trở lên.

Trong quá trình phát triển đô thị, đặt biệt là từ 10 năm trở lại đây, ao hồ trên địa bàn thành phố Nam Định đã bị thu hẹp đáng kể do các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, làm giảm đi giá trị đối với môi trường và cảnh quan đô thị. Thủ đô Hà Nội – nơi có nhiều hồ bị lấn chiếm như thành phố Nam Định – những năm qua đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nạo vét, khôi phục, kè, nâng cấp hồ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội song vẫn chưa đạt được mong muốn. Do đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân trong công tác quản lý, sử dụng ao hồ, chống lấn chiếm và tạo cảnh quan, môi trường đô thị là vấn đế cần thiết và quan trọng trong công tác quản lý đô thị, xây dựng thành phố phát triển sạch, đẹp.

Từ năm 2005, Thành uỷ, UBND thành phố Nam Định đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều kế hoạch, biện pháp nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng ao hồ, chỉ đạo UBND các phường xã, các phòng, ban, ngành chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm ao hồ, đồng thời đề nghị Tỉnh cho lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng kè, tạo cảnh quan đô thị một số hồ như hồ Truyền Thống, hồ An Trạch.... Cuối năm 2009 đầu năm 2010, UBND thành phố đã chỉ đạo lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành vi lấn chiếm hồ Năng Tĩnh đối với 13 hộ dân, trong đó có cá biệt hộ bà Nguyễn Thị Xuân, hộ ông NguyễnVăn Sỹ ở tổ 28 Đông An, phường Năng Tĩnh lấn chiếm nhiều lần với diện tích lớn (300- 400m2). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo hoàn chỉnh kết luận thanh tra hồ bà Tràng ở phường Năng Tĩnh để xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và chuẩn bị tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng hồ Đình Ông- Nguyễn Trãi, phường Vỵ Hoàng. Đối với các ao hồ nhỏ lẻ do HTX Tiền Phong quản lý tại phường Trần Quang Khải, tại buổi làm việc nghe Đảng uỷ – UBND phường báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2010, ngày 17/5/2010, đồng chí Nguyễn Viết Hưng– Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo UBND phường cùng HTX Tiền Phong phải tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, đồng thời rà soát, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, sử dụng hiệu qủa từng hồ ao vào các mục đích canh tác, điều hoà tiêu thoát nước hay mục đích khác; tích cực tuyên truyền,nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức vào việc quản lý, sử dụng ao hồ.

Để các hồ trên địa bàn thành phố Nam Định thực sự là lá phổi xanh, tạo cảnh quan, môi trường đô thị, góp phần xây dựng thành phố Nam Định đẹp và có bản sắc, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các phòng ban, đơn vị chức năng và người dân thành phố vào việc quản lý, sử dụng hồ một cách thân thiện và có trách nhiệm. Vì ao hồ mất đi không thể tái tạo lại được.

 

                                  Nguyễn Minh Thắng- Văn phòng HĐND-UBND


Hồ nước có tác dụng điều hoà không khí, tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, là yếu tố không thể thiếu trong một đô thị hiện đại. Nằm ở châu thổ sông Hồng, thành phố Nam Định có nhiều hồ, sông, tạo nên nét riêng của Thành Nam văn hiến, đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là sông Lấp, sông Vỵ qua thơ Trần Tế Xương. Theo bản đồ và tư liệu thời Pháp thuộc, những năm 1930-1950 hệ thống hồ nước trên địa bàn thành phố lớn và đa dạng, các hồ An Trạch, Năng Tĩnh, Hàng Nan, Đình Ông, Vỵ Hoàng... đều có diện tích từ 10 ha trở lên.

Trong quá trình phát triển đô thị, đặt biệt là từ 10 năm trở lại đây, ao hồ trên địa bàn thành phố Nam Định đã bị thu hẹp đáng kể do các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, làm giảm đi giá trị đối với môi trường và cảnh quan đô thị. Thủ đô Hà Nội – nơi có nhiều hồ bị lấn chiếm như thành phố Nam Định – những năm qua đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nạo vét, khôi phục, kè, nâng cấp hồ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội song vẫn chưa đạt được mong muốn. Do đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân trong công tác quản lý, sử dụng ao hồ, chống lấn chiếm và tạo cảnh quan, môi trường đô thị là vấn đế cần thiết và quan trọng trong công tác quản lý đô thị, xây dựng thành phố phát triển sạch, đẹp.

Từ năm 2005, Thành uỷ, UBND thành phố Nam Định đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều kế hoạch, biện pháp nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng ao hồ, chỉ đạo UBND các phường xã, các phòng, ban, ngành chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm ao hồ, đồng thời đề nghị Tỉnh cho lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng kè, tạo cảnh quan đô thị một số hồ như hồ Truyền Thống, hồ An Trạch.... Cuối năm 2009 đầu năm 2010, UBND thành phố đã chỉ đạo lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành vi lấn chiếm hồ Năng Tĩnh đối với 13 hộ dân, trong đó có cá biệt hộ bà Nguyễn Thị Xuân, hộ ông NguyễnVăn Sỹ ở tổ 28 Đông An, phường Năng Tĩnh lấn chiếm nhiều lần với diện tích lớn (300- 400m2). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo hoàn chỉnh kết luận thanh tra hồ bà Tràng ở phường Năng Tĩnh để xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và chuẩn bị tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng hồ Đình Ông- Nguyễn Trãi, phường Vỵ Hoàng. Đối với các ao hồ nhỏ lẻ do HTX Tiền Phong quản lý tại phường Trần Quang Khải, tại buổi làm việc nghe Đảng uỷ – UBND phường báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2010, ngày 17/5/2010, đồng chí Nguyễn Viết Hưng– Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo UBND phường cùng HTX Tiền Phong phải tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, đồng thời rà soát, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, sử dụng hiệu qủa từng hồ ao vào các mục đích canh tác, điều hoà tiêu thoát nước hay mục đích khác; tích cực tuyên truyền,nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức vào việc quản lý, sử dụng ao hồ.

Để các hồ trên địa bàn thành phố Nam Định thực sự là lá phổi xanh, tạo cảnh quan, môi trường đô thị, góp phần xây dựng thành phố Nam Định đẹp và có bản sắc, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các phòng ban, đơn vị chức năng và người dân thành phố vào việc quản lý, sử dụng hồ một cách thân thiện và có trách nhiệm. Vì ao hồ mất đi không thể tái tạo lại được.

 

                                  Nguyễn Minh Thắng- Văn phòng HĐND-UBND

 

Hồ nước có tác dụng điều hoà không khí, tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, là yếu tố không thể thiếu trong một đô thị hiện đại. Nằm ở châu thổ sông Hồng, thành phố Nam Định có nhiều hồ, sông, tạo nên nét riêng của Thành Nam văn hiến, đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là sông Lấp, sông Vỵ qua thơ Trần Tế Xương. Theo bản đồ và tư liệu thời Pháp thuộc, những năm 1930-1950 hệ thống hồ nước trên địa bàn thành phố lớn và đa dạng, các hồ An Trạch, Năng Tĩnh, Hàng Nan, Đình Ông, Vỵ Hoàng... đều có diện tích từ 10 ha trở lên.

Trong quá trình phát triển đô thị, đặt biệt là từ 10 năm trở lại đây, ao hồ trên địa bàn thành phố Nam Định đã bị thu hẹp đáng kể do các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, làm giảm đi giá trị đối với môi trường và cảnh quan đô thị. Thủ đô Hà Nội – nơi có nhiều hồ bị lấn chiếm như thành phố Nam Định – những năm qua đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nạo vét, khôi phục, kè, nâng cấp hồ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội song vẫn chưa đạt được mong muốn. Do đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân trong công tác quản lý, sử dụng ao hồ, chống lấn chiếm và tạo cảnh quan, môi trường đô thị là vấn đế cần thiết và quan trọng trong công tác quản lý đô thị, xây dựng thành phố phát triển sạch, đẹp.

Từ năm 2005, Thành uỷ, UBND thành phố Nam Định đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều kế hoạch, biện pháp nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng ao hồ, chỉ đạo UBND các phường xã, các phòng, ban, ngành chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm ao hồ, đồng thời đề nghị Tỉnh cho lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng kè, tạo cảnh quan đô thị một số hồ như hồ Truyền Thống, hồ An Trạch.... Cuối năm 2009 đầu năm 2010, UBND thành phố đã chỉ đạo lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành vi lấn chiếm hồ Năng Tĩnh đối với 13 hộ dân, trong đó có cá biệt hộ bà Nguyễn Thị Xuân, hộ ông NguyễnVăn Sỹ ở tổ 28 Đông An, phường Năng Tĩnh lấn chiếm nhiều lần với diện tích lớn (300- 400m2). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo hoàn chỉnh kết luận thanh tra hồ bà Tràng ở phường Năng Tĩnh để xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và chuẩn bị tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng hồ Đình Ông- Nguyễn Trãi, phường Vỵ Hoàng. Đối với các ao hồ nhỏ lẻ do HTX Tiền Phong quản lý tại phường Trần Quang Khải, tại buổi làm việc nghe Đảng uỷ – UBND phường báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2010, ngày 17/5/2010, đồng chí Nguyễn Viết Hưng– Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo UBND phường cùng HTX Tiền Phong phải tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, đồng thời rà soát, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, sử dụng hiệu qủa từng hồ ao vào các mục đích canh tác, điều hoà tiêu thoát nước hay mục đích khác; tích cực tuyên truyền,nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức vào việc quản lý, sử dụng ao hồ.

Để các hồ trên địa bàn thành phố Nam Định thực sự là lá phổi xanh, tạo cảnh quan, môi trường đô thị, góp phần xây dựng thành phố Nam Định đẹp và có bản sắc, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các phòng ban, đơn vị chức năng và người dân thành phố vào việc quản lý, sử dụng hồ một cách thân thiện và có trách nhiệm. Vì ao hồ mất đi không thể tái tạo lại được.

 

                                  Nguyễn Minh Thắng- Văn phòng HĐND-UBND

 

Hồ nước có tác dụng điều hoà không khí, tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, là yếu tố không thể thiếu trong một đô thị hiện đại. Nằm ở châu thổ sông Hồng, thành phố Nam Định có nhiều hồ, sông, tạo nên nét riêng của Thành Nam văn hiến, đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là sông Lấp, sông Vỵ qua thơ Trần Tế Xương. Theo bản đồ và tư liệu thời Pháp thuộc, những năm 1930-1950 hệ thống hồ nước trên địa bàn thành phố lớn và đa dạng, các hồ An Trạch, Năng Tĩnh, Hàng Nan, Đình Ông, Vỵ Hoàng... đều có diện tích từ 10 ha trở lên.

Trong quá trình phát triển đô thị, đặt biệt là từ 10 năm trở lại đây, ao hồ trên địa bàn thành phố Nam Định đã bị thu hẹp đáng kể do các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, làm giảm đi giá trị đối với môi trường và cảnh quan đô thị. Thủ đô Hà Nội – nơi có nhiều hồ bị lấn chiếm như thành phố Nam Định – những năm qua đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nạo vét, khôi phục, kè, nâng cấp hồ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội song vẫn chưa đạt được mong muốn. Do đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân trong công tác quản lý, sử dụng ao hồ, chống lấn chiếm và tạo cảnh quan, môi trường đô thị là vấn đế cần thiết và quan trọng trong công tác quản lý đô thị, xây dựng thành phố phát triển sạch, đẹp.

Từ năm 2005, Thành uỷ, UBND thành phố Nam Định đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều kế hoạch, biện pháp nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng ao hồ, chỉ đạo UBND các phường xã, các phòng, ban, ngành chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm ao hồ, đồng thời đề nghị Tỉnh cho lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng kè, tạo cảnh quan đô thị một số hồ như hồ Truyền Thống, hồ An Trạch.... Cuối năm 2009 đầu năm 2010, UBND thành phố đã chỉ đạo lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành vi lấn chiếm hồ Năng Tĩnh đối với 13 hộ dân, trong đó có cá biệt hộ bà Nguyễn Thị Xuân, hộ ông NguyễnVăn Sỹ ở tổ 28 Đông An, phường Năng Tĩnh lấn chiếm nhiều lần với diện tích lớn (300- 400m2). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo hoàn chỉnh kết luận thanh tra hồ bà Tràng ở phường Năng Tĩnh để xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và chuẩn bị tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng hồ Đình Ông- Nguyễn Trãi, phường Vỵ Hoàng. Đối với các ao hồ nhỏ lẻ do HTX Tiền Phong quản lý tại phường Trần Quang Khải, tại buổi làm việc nghe Đảng uỷ – UBND phường báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2010, ngày 17/5/2010, đồng chí Nguyễn Viết Hưng– Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo UBND phường cùng HTX Tiền Phong phải tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, đồng thời rà soát, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, sử dụng hiệu qủa từng hồ ao vào các mục đích canh tác, điều hoà tiêu thoát nước hay mục đích khác; tích cực tuyên truyền,nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức vào việc quản lý, sử dụng ao hồ.

Để các hồ trên địa bàn thành phố Nam Định thực sự là lá phổi xanh, tạo cảnh quan, môi trường đô thị, góp phần xây dựng thành phố Nam Định đẹp và có bản sắc, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các phòng ban, đơn vị chức năng và người dân thành phố vào việc quản lý, sử dụng hồ một cách thân thiện và có trách nhiệm. Vì ao hồ mất đi không thể tái tạo lại được.

 

                                  Nguyễn Minh Thắng- Văn phòng HĐND-UBND

 

Hồ nước có tác dụng điều hoà không khí, tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, là yếu tố không thể thiếu trong một đô thị hiện đại. Nằm ở châu thổ sông Hồng, thành phố Nam Định có nhiều hồ, sông, tạo nên nét riêng của Thành Nam văn hiến, đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là sông Lấp, sông Vỵ qua thơ Trần Tế Xương. Theo bản đồ và tư liệu thời Pháp thuộc, những năm 1930-1950 hệ thống hồ nước trên địa bàn thành phố lớn và đa dạng, các hồ An Trạch, Năng Tĩnh, Hàng Nan, Đình Ông, Vỵ Hoàng... đều có diện tích từ 10 ha trở lên.

Trong quá trình phát triển đô thị, đặt biệt là từ 10 năm trở lại đây, ao hồ trên địa bàn thành phố Nam Định đã bị thu hẹp đáng kể do các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở, làm giảm đi giá trị đối với môi trường và cảnh quan đô thị. Thủ đô Hà Nội – nơi có nhiều hồ bị lấn chiếm như thành phố Nam Định – những năm qua đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để nạo vét, khôi phục, kè, nâng cấp hồ chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội song vẫn chưa đạt được mong muốn. Do đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân trong công tác quản lý, sử dụng ao hồ, chống lấn chiếm và tạo cảnh quan, môi trường đô thị là vấn đế cần thiết và quan trọng trong công tác quản lý đô thị, xây dựng thành phố phát triển sạch, đẹp.

Từ năm 2005, Thành uỷ, UBND thành phố Nam Định đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều kế hoạch, biện pháp nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng ao hồ, chỉ đạo UBND các phường xã, các phòng, ban, ngành chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm ao hồ, đồng thời đề nghị Tỉnh cho lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng kè, tạo cảnh quan đô thị một số hồ như hồ Truyền Thống, hồ An Trạch.... Cuối năm 2009 đầu năm 2010, UBND thành phố đã chỉ đạo lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành vi lấn chiếm hồ Năng Tĩnh đối với 13 hộ dân, trong đó có cá biệt hộ bà Nguyễn Thị Xuân, hộ ông NguyễnVăn Sỹ ở tổ 28 Đông An, phường Năng Tĩnh lấn chiếm nhiều lần với diện tích lớn (300- 400m2). Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo hoàn chỉnh kết luận thanh tra hồ bà Tràng ở phường Năng Tĩnh để xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm và chuẩn bị tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng hồ Đình Ông- Nguyễn Trãi, phường Vỵ Hoàng. Đối với các ao hồ nhỏ lẻ do HTX Tiền Phong quản lý tại phường Trần Quang Khải, tại buổi làm việc nghe Đảng uỷ – UBND phường báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2010, ngày 17/5/2010, đồng chí Nguyễn Viết Hưng– Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận, chỉ đạo UBND phường cùng HTX Tiền Phong phải tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, đồng thời rà soát, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, sử dụng hiệu qủa từng hồ ao vào các mục đích canh tác, điều hoà tiêu thoát nước hay mục đích khác; tích cực tuyên truyền,nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức vào việc quản lý, sử dụng ao hồ.

Để các hồ trên địa bàn thành phố Nam Định thực sự là lá phổi xanh, tạo cảnh quan, môi trường đô thị, góp phần xây dựng thành phố Nam Định đẹp và có bản sắc, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các phòng ban, đơn vị chức năng và người dân thành phố vào việc quản lý, sử dụng hồ một cách thân thiện và có trách nhiệm. Vì ao hồ mất đi không thể tái tạo lại được.

 

                                  Nguyễn Minh Thắng- Văn phòng HĐND-UBND

 
Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định