Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 3,273
  • Trong tuần: 23,508
  • Tất cả: 3,859,829
Lượt xem: 326
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII

          Sáng 01/7, Ban thường vụ Thành uỷ Nam Định tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BTV Thành uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Đại biểu tham dự hội nghị

          Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng chí Nguyễn Minh Thắng- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ,

 Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị

          Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; một số vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân đã được quan tâm giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục xuất hiện điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn.

Các tập thể, cá nhân phát biểu tham luận tại hội nghị

          Tại hội nghị, đã có 3 tham luận của tập thể, cá nhân tập trung làm rõ hơn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, đặc biệt là trao đổi về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05 trong thời gian tới.

Đồng chí vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tại hội nghị

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chúc mừng 27 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, đồng thời yêu cầu thời gian tới các cấp ủy, chính quyền địa phương cần bám sát những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của xã hội; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của Thành ủy... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh việc chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng và kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Phan Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy  trao giấy khen của UBND thành phố

cho các tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Phan Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy  trao giấy khen của UBND thành phố

cho các tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đ/c Nguyễn Minh Thắng- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ,  trao giấy khen của UBND thành phố

cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đ/c Nguyễn Minh Thắng- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ,  trao giấy khen của UBND thành phố

cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Nhân dịp này, 27 tập thể, 26 cá nhân đã được UBND thành phố tặng giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020./.

Phan Nam – Trung tâm VHTT&TT thành phố

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn
Designed by VNPT Nam Định