Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
422kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
2 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
3 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều xã thuộc một huyện TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
4 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
5 Thủ tục Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
6 Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
7 Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
8 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
11 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên:Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
12 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên: Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
13 Thủ tục khen thưởng thường xuyên: Tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
17 Thủ tục thi tuyển viên chức TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
18 Thủ tục xét tuyển viên chức TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
19 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
20 Thủ tục Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ (BỘ NỘI VỤ)UBND thành phố
12345678910...

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang