Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị ký chương trình phối hợp triển khai thực hiện QĐ số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Lượt xem: 1230

         Chiều ngày 10/06/2022, tại hội trường tầng 3, Thành ủy Nam Định tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp triển khai thực hiện QĐ số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

         Thực hiện Quyết định số 238- QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  khóa XII về việc ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật,triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm" (gọi tắt là Quy chế 238), hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan; căn cứ Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai thực hiện thường xuyên, ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể hằng năm theo tình hình thực tế yêu cầu nhiệm vụ; việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị tùy thuộc vào nội dung, thời điểm của từng công việc cụ thể; các cơ quan trong khối tuyên truyền của thành phố bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy; chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển KT-XH.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Sơn Hải – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

         Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, ngành trong khối khoa giáo của thành phố. Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ban hành, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố đối với lĩnh vực công tác khoa giáo. Tiếp tục theo dõi, giám sát, chỉ đạo tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác giao ban định kỳ được duy trì nền nếp. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ. Các ngành trong khối Khoa giáo, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát,tích cực của thủ trưởng các đơn vị, đã tăng cường phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và Quyết định số 238- QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  khóa XII về việc ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật,triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm"; Công văn số 152-CV/TU, ngày 28/04/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Quyết định số 238- QĐ/TW; Quyết định số 52 - QĐ/TU, ngày 09/11/2015 của BTV Thành ủy ban hành Quy định về "lề lối làm việc và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các ngành trong khối Khoa giáo". Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác khoa giáo, đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển KT-XH của thành phố.

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

        Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác Khoa giáo của thành phố vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác kiểm tra về ATTP còn khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Một số hoạt động giáo dục không triển khai thực hiện theo kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

        Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm, trong đó chủ yếu là các vấn đề liên quan đến đất đai; các vấn đề về giáo dục như cải cách thay sách giáo khoa, vấn đề đổi mới giáo dục, kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023…

anh tin bai

Đ/c Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của Ban Tuyên giáo cùng với các phòng, ban, ngành trong khối khoa giáo của thành phố. Đồng thời, cũng đề nghị tiếp tục bám sát định hướng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong cán bộ đảng viên, đồng thời thông tin về tình hình phát triển KT-XH để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết; tuyên truyền thực hiện sơ kết, tổng kết, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn thành phố./.

Thu Phương – Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang