Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 4799
  • Trong tuần: 46 905
  • Tất cả: 5987036
Thành ủy Nam Định đánh giá kết quả công tác dân vận, hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo quý III/2023
Lượt xem: 1304

Sáng 21/09/2023, Thành ủy Nam Định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Dân vận, hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023. Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng các Ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước – Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thành viên BCĐ công tác tôn giáo; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy 25 phường, xã; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy báo cáo kết quả công tác dân vận quý III/2023

Trong quý III/2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được quan tâm, củng cố. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên rõ rệt; nội dung, phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới tích cực. Ban dân vận Thành ủy tích cực tham mưu cho cấp uỷ quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 06/6/2023 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”; chủ trì giám sát việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời tham mưu cho BTV Thành ủy chỉ đạo 25/25 phường, xã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Các Ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

anh tin bai

Đ/c Trần Nhật Lộc, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong quý III năm 2023, Thường trực, các Ban HĐND đã triển khai kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát chuyên đềkết quả 03 năm thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua các đề án, kế hoạch của UBND thành phố, giai đoạn 2021 – 2026” tại một số đơn vị, phường, xã và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác dân vận chính quyền gắn với tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng. Hoàn thành việc lấy ý kiến về Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Nam Định, giai đoạn 2023- 2025 đối với Đảng ủy 18 phường, xã thuộc diện sắp xếp. Đồng thời, tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, thương mại; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường tổ chức đối thoại, nâng cao chất lượng và cải tiến quy trình trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quý III, thành phố đã tổ chức 06 phiên tiếp công dân, gồm 15 lượt với 25 người, trong đó có 4 đoàn đông người. Tiếp nhận 98 đơn phát sinh kiến nghị, đề nghị. Trong đó có 71 đơn thuộc thẩm quyền, 27 đơn không thuộc thẩm quyền; đã chỉ đạo giải quyết 71/71 đơn.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Như, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Nam Trung, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố phát biểu tại hội nghị

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nội dung, phương thức vận đồng quần chúng có nhiều đổi mới tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trên lĩnh vực công tác dân vận; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận tại các đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

anh tin bai

Đ/c chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng các Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng các Ban Chỉ đạo đánh giá cao vai trò tham mưu của hệ thống dân vận các cấp. Đồng chí đề nghị khối dân vận các cấp của thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận; tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật sáng – xanh – sạch – đẹp”; thực hiện tốt công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tăng cường vận động nhân dân đồng thuận, tích cực ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các quy định của Tỉnh, Thành phố trong công tác sắp xếp, sáp nhập. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Phạm Phương – Trung tâm VHTT và TT thành phố


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang