Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 196
  • Trong tuần: 44 890
  • Tất cả: 5977242
5. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO 25 PHƯỜNG, XÃ
Lượt xem: 32768

 

Khối Phường

TT

Tên đơn vị

Đảng uỷ

HĐND

UBND phường, xã

1

Bà Triệu

Ô. Ngô Đức Thanh-BT

0914345167

Ô. Lê Văn Tuyên-PBT
01252879873 

Ô. Lê Văn Tuyên-CT
01252879873 
B. Trần Thị Ngọc-PCT
0912807939

Ô. Ngô Đức Thanh-CT

0914345167

B. Nguyễn Thị Vũ Quỳnh-PCT

0915447279 

2

Cửa Bắc

Ô. Trần Trung Hiếu-BT

0915187712

Ô. Trần Văn Minh-PBT

 0974715646

Ô. Trần Trung Hiếu-CT

0915187712

Nguyễn Thị Minh Thu-PCT

0916014299

Ô. Nguyễn Phi Phương-CT

0944294268

Ô. Đinh Trọng Quang-PCT

0915375877

3

Hạ Long

Ô. Nguyễn Minh Sơn-BT

 0915607318

B. Mai Thị Vân Anh-PBT

               01295742375

Ô. Nguyễn Minh Sơn-CT

 0915607318

Ô. Vũ Mạnh Tiến-PCT

0983269768

Ô. Trần Văn Chánh-CT

0943757383

 

4

Năng Tĩnh

Ô. Đàm Văn Thắng-BT
0914653989

B. Vũ Thị Lệ Hằng

0943617828

Ô. Đàm Văn Thắng-CT
0914653989

B. Trần Thị Oanh-PCT 
0942539184

B. Trần Thị Hồng Nhung-CT
0912602332

Ô. Nguyễn Xuân Đoàn-PCT

0944337208 

5

Ngô Quyền

B. Nguyễn Thị Dân-BT

0944007458

Ô. Đặng Thanh Nguyên-PBT
0915519883

B. Nguyễn Thị Dân-CT

0944007458

 

B. Nguyễn Thị Huyền- CT

0947103376
Ô. Lê Xuân Long-PCT
0941298686

 

6

Nguyễn Du

Ô. Phạm Ngọc Sinh-BT

0912171286

Ô. Vũ Văn Phúc-PBT

0917764193  

Ô. Phạm Ngọc Sinh-CT

0912171286

B. Nguyễn Bích Đào-PCT

0931691279

Ô. Trần Chí Hiền-CT

0919518612

Ô. Đặng Văn Hưng-PCT
0901787190
 

7

Phan Đình Phùng

Ô. Trần Văn Đức-BT

01684145868

B. Nguyễn Thị Thanh Loan-PBT

0166696186

Ô. Trần Văn Đức-CT

01684145868

Ô. Đỗ Hữu Dũng-PCT

0914812478

Ô. Đinh Văn Khoa-CT

0901820888

B. Nguyễn Thị Nguyệt-PCT
0913050337

8

Quang Trung

Ô. Trần Khắc Việt-BT

091.537.5357

Ô. Trần văn Thanh-PBT

091.783.3983

Ô. Trần văn Thanh-CT

091.783.3983

B. Trần Thị Hương-PCT

0917.301.971

Ô. Trần Đức Hinh-CT

091.519.1032

Ô. Nguyễn Đức Thành-PCT

091.542.7671

9

Trần Hưng Đạo

B. Nguyễn Thị Kim Duyên-BT

0914530508

B. Bùi Thu Hà-PBT

0904120863

B. Bùi Thu Hà-CT

0904120863

Ô. Trần Đức Phong-PCT

0904987658

Ô. Phạm Tiến Đạt-CT  

0915703576

Ô. Trần Văn Thắng-PCT
0903202045

10

Trần Đăng Ninh

Ô.Nguyễn Trung Thông-BT

0917843217
Bà. Trần Thị Hoa-PBT

0917838593

Ô.Nguyễn Trung Thông-CT

0917843217

Bà. Nguyễn Thị Ngọc Bích - PCT

0941151268

B. Lương Thị Thu Phương-CT
0916859372
B. Lương Thị Hoa-PCT
0986139887

Ô. Trần Hồng Vũ -PCT

 0834257904

11

Trần Tế Xương

B. Mai Thị Bích Ngọc-BT

0982261220

Ô. Trần Công Thông-PBT

0912894101

B. Mai Thị Bích Ngọc-CT

0982261220

B. Trần Thị Tuyết Nhung-PCT

01682366839

Ô: Nguyễn Tiến Dũng-CT

0915548805

Ô. Nguyễn Đức Hùng-PCT

0946620669  

12

Trường Thi

Ô. Phan Tuấn Hưng-BT

0988925231

B.Nguyễn Thị Kim Oanh-PBT

0916121366

Ô. Phan Tuấn Hưng-CT

0988925231

Ô. Nguyễn Trung Kiên-PCT

0947 382 018

Ô. Lê Duy Hùng-CT

0945458939

Ô. Triệu Trọng Lực-PCT 

0914770331

B. Trần thị Thanh Hương-PCT

0947599246

13

Văn Miếu

Ô. Vũ Văn Lai-BT

0915524641

Ô. Phạm Hữu Hiến-PBT

0915362536 

Ô. Phạm Hữu Hiến-CT

0915362536 

Ô. Nguyễn Quang Thắng-PCT

0942485729 

Ô.Đỗ Mạnh An-CT

0917529518

B. Nông Thị Bích Lý-PCT

0984449917

14

Vị Hoàng

Ô. Ngô Huy Mẫn-CT

0903292580

Ô. Phan Văn Triều-PBT

0945 852 243

Ô. Phan Văn Triều-CT

0945 852 243

Ô. Nguyễn Quang Thắng-PCT

0942485729

Ô. Ngô Huy Mẫn-CT

0903292580

Ô. Nguyễn Hoàng Việt-PCT

 0989321534

15

Vị Xuyên

Ông. Trần  Nhật  Lộc- CVP

0904146298

B. Vũ Thị Kim Liên-PBT
0915652044

B. Vũ Thị Kim Liên-CT
0915652044
B. Phạm Thị Hồng Năm-PCT
0946563589

Ô. Nguyễn Anh Tuân-CT
0912271074

Ô. Trần Thành Long-PCT
0916047786  

16

Lộc Hạ

Ô. Vũ Khắc Thọ-CT

0914650773

Ô. Trần Xuân Hoàng-PBT

0915703246

Ô. Trần Xuân Hoàng-CT

0915703246

Ô. Dương Đình Đông-PCT

0914779976

B. Hoàng Thị Phương-PCT

0915429796 

Ô. Nguyễn Hoài Nghĩa-PCT

904921799

17

Lộc Vượng

Ô. Trần Khắc Minh-BT

0914779590

Ô. Trần Văn Minh-PBT

0912849926

Ô. Trần Văn Minh-CT

0912849926

Ô. Trần Huy Tài-CT

 0912898125
Trần Đức Yên-PCT
0949417939

18

Trần Quang Khải

B. Lưu Thị Hoa Lan-BTĐU

 0916047905

B. Lưu Thị Thu Hà-PBT

0912690936

B. Lưu Thị Hoa Lan-CT HĐND

0916047905

B. Trần Thị Mai Hương-PCT

0906058368

Ô. Trần Đức Ánh-CT

0912635001

Ô. Ngô Văn Thành-PCT

0982635378

19

Cửa Nam

Ô. Nguyễn Công Hoan-BT

0915005474

Ô. Phạm Thị Thùy Dương-PBT

0914913789

Ô. Nguyễn Công Hoan-CT HĐ

0915005474

B. Phạm Kim Huệ-PCT

0916113779

 B. Đỗ Thị Tuyết - CT

 0933076666

Ô. Vũ Thế Thăng-PCT
0945372892

20

Thống Nhất

 B.Vũ Thị Phương Nhung-
BT-CT HĐND

0947138531
Ô. Đinh Như Bình-PBT
0915450559 

B.Vũ Thị Phương Nhung-CT

0947138531

B. Nguyễn Thị Hoa-PCT
0915250586

Ô. Vũ Chí Kiên-CT

0914877333

 Ô. Trần Phi Trường-PCT

0913672799
21  Lộc Hoà  

Ô. Trần Đắc Tân-BT

0916047442

Ô. Trần Trung Dũng-PBT

0982525724
 

Ô. Trần Đắc Tân-CT

0916047442

Trần Xuân Hưng-PCT

0912443004
 

Ô. Hoàng Ngọc Nghi-CT

0917836123

Ô. Hoàng Công Nam-PCT

 0945652712

22  Mỹ Xá  

Ô. Trần Đình Tính-BT

0904152286

Ô. Trần Đại Thành-PBT

0983019201
 

Ô. Trần Đình Tính-CT

0904152286

Ô. Nguyễn Đình Thuận-PCT

0915450419
 

Ô. Lê Thế Mạnh-CT

0912027167

Ô. Hoàng Khắc Oanh 

0946449325

 

VI- Khối xã

1

Lộc An

Ô. Nguyễn Xuân Hùng-BT

0915606399

B. Vũ Thị Thuỳ Dương-PBT

0912808462 

 

Ô. Nguyễn Đình Khóa-PCT

0913069597

Ô. Trần Đại Phong-CT

0913384846

Ô. Phạm Trọng Linh-PCT

0946219095

2

Nam Phong

Ô. Lê Xuân Hoàn-BT

0912209459

Ô. Đoàn Xuân Thanh-PBT

0912926244

Ô. Lê Xuân Hoàn-CT

0912209459

Ô. Vũ Thành Dũng-PCT

0917762666

Ô. Nguyễn Văn Dân-CT

01238547573

Ô. Đoàn Xuân Bình-PCT

0914777573 

3

Nam Vân

Ô. Vũ Văn Tuấn-BT

0916110069
Ô. Phạm Quang Hiển-PBT
0942893840

 

Ô. Vũ Văn Tuấn-CT

0916110069

Ô. Lại Văn Trường-PCT
0949417627

Ô. Trần Nam Ngọc-CT

0945.270.178

Ô. Lại Văn Hải-PCT

0912.473.060

 

 

 

 

 

 


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang