Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 808
  • Trong tuần: 12 907
  • Tất cả: 3973528
Thành phố Nam Định dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó XIII
Lượt xem: 91

         Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIvà định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới.Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 4.097 điểm cầu trên cả nước với tổng số 157.589 đại biểu, trong đó có 3 điểm cầu Trung ương, 65 điểm cầu cấp tỉnh, 4.029 điểm cầu cấp huyện và cấp cơ sở.

         Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam Định có đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hộicủa thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 25 phường, xã cùng các báo cáo viên thành phố và cơ sở.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Nam Định

         Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc củaHội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

         Theo đó, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Nam Định

         Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai vấn đề lớn là: Phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt.

         Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

         Trên tinh thần quán triệt kịp thời, sâu sắc, những nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các địa phương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Phạm Phương – Trung tâm VHTT và TT thành phố

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang