Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1448
  • Trong tuần: 38 778
  • Tất cả: 5941579
Thành phố Nam Định Lấy ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã giai đoạn 2023 – 2025.
Lượt xem: 8151

Trong hai ngày 22, 23/8/2023, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã thành phố Nam Định, giai đoạn 2023-2030 và Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc trực tiếp tại 18 Đảng ủy các phường, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Thành ủy đã quán triệt, tuyên truyền tới các đồng chí trong Đảng ủy các phường, xã: Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chỉ thị số 15-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị. Thông báo số 588-TB/TU ngày 12/6/2023 Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Nam Định về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Tỉnh ủy Nam Định “Về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị”. Kế hoạch số 92 /KH-UBND của UBND thành phố Nam Định về việc hực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Nam Định, giai đoạn 2023-2025.

anh tin bai

Các đồng chí Đảng ủy phường Bà Triệu biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã giai đoạn 2023 – 2025.

      Cũng tại hội nghị, các đồng chí là Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên ban chỉ đạo đã trình bày phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Nam Định; lấy ý kiến các đồng chí trong Đảng ủy các phường xã về các nội dung, phương án sắp xếp. Theo đó, 18 đơn vị đồng thời có hai tiêu chí dân số dưới 300% và diện tích dưới 20% theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2023-2025 gồm các phường: Hạ Long, Thống Nhất, Quang Trung; Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Vị Hoàng; Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng; Năng Tĩnh, Trần Quang Khải, Ngô Quyền; Bà Triệu, Cửa Bắc, Trần Đăng Ninh; Văn Miếu, Trường Thi và xã Lộc An. Việc lấy tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, sáp nhận dựa trên tiêu chí: ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc tên gọi đã được sử dụng trong lịch sử hình thành, phát triển của đơn vị hành chính; Xem xét trên yếu tố diện tích và dân số của các đơn vị sáp nhập.

Kết quả 100% Đảng ủy các phường, xã nhất trí với “Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thành phố Nam Định, giai đoạn 2023-2025” do UBND thành phố xây dựng. Cụ thể như sau:

 Thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường Hạ Long (diện tích: 0,59km2, dân số: 20.372 người), Thống Nhất (diện tích: 0,68km2, dân số: 9.462 người), Quang Trung (diện tích: 0,3km2, dân số: 11.244 người).Dự kiến tên gọi phường mới là phường Quang Trung vì Quang Trung là tên của 1 trong 14 vị Anh hùng dân tộc tiêu biểu của Dân tộc. Phường Quang Trung được thành lập từ khu phố năm 1954, sớm nhất trong 3 phường; phường Hạ Long được thành lập năm 1986 trên cơ sở một phần diện tích của phường Lộc Hạ và một phần diện tích của phường Trần Tế Xương; phường Thống Nhất được thành lập năm 2004 trên cơ sở một phần diện tích của các phường Lộc Hạ, Lộc Vượng, Vị Hoàng, Quang Trung.

 Thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường Trần Tế Xương (diện tích: 0,73km2, dân số: 13.013 người), Vị Xuyên (diện tích: 0,52km2, dân số: 10.503 người), Vị Hoàng (diện tích: 0,64km2, dân số: 7.579 người). Dự kiến tên gọi phường mới là phường Vị Xuyên vì làng Vị Xuyên là địa danh đã có từ năm 1865, là quê hương của nhà thơ Trần Tế Xương (Tú Xương). Phường Vị Xuyên được thành lập từ khu phố Vị Xuyên năm 1954, cùng thời điểm với phường Trần Tế Xương; đến năm 1986 phường Vị Xuyên được tách ra thành 2 phường Vị Xuyên và Vị Hoàng.

  Thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường Phan Đình Phùng (diện tích: 0,39km2, dân số: 8.495 người), Nguyễn Du (diện tích: 0,21km2, dân số: 6.350 người), Trần Hưng Đạo (diện tích: 0,36km2, dân số: 6.663 người). Dự kiến tên gọi phường mới là phường Trần Hưng Đạo vì Trần Hưng Đạo là tên 1 trong 14 vị Anh hùng dân tộc tiêu biểu, có công lao to lớn gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thiên Trường xưa, Nam Định nay. Phường Trần Hưng Đạo và phường Nguyễn Du thành lập từ khu phố năm 1954, phường Phan Đình Phùng thành lập năm 1981.

 Thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường Ngô Quyền (diện tích: 0,36km2, dân số: 5.458 người), Năng Tĩnh (diện tích: 0,79km2, dân số: 12.942 người), Trần Quang Khải (diện tích: 0,91km2, dân số 12.644 người). Dự kiến tên gọi phường mới là phường Năng Tĩnh vì làng Năng Tĩnh là địa danh đã có từ đầu thế kỷ 20. Phường Năng Tĩnh được thành lập từ khu phố năm 1954, phường Ngô Quyền thành lập năm 1986; phường Trần Quang Khải được thành lập năm 2004 trên cơ sở tách ra từ phường Năng Tĩnh.

 Thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường Bà Triệu (diện tích: 0,27km2, dân số: 7.378 người), Cửa Bắc (diện tích: 0,64km2, dân số: 14.610 người), Trần Đăng Ninh (diện tích: 0,46km2, dân số: 9.282 người). Dự kiến tên gọi phường mới là phường Cửa Bắc vì tên gọi “ Cửa Bắc” gắn liền với địa danh nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố từ đầu thế kỷ 20. Phường Cửa Bắc, phường Trần Đăng Ninh thành lập từ khu phố năm 1954, phường Bà Triệu thành lập năm 1986.

 Thành lập phường mới trên cơ sở sáp nhập 3 phường Trường Thi (diện tích: 0,68km2, dân số: 17.757 người), Văn Miếu (diện tích: 0,43km2, dân số: 11.930 người), xã Lộc An (diện tích: 3,33km2, dân số: 7.521 người).Dự kiến tên gọi phường mới là phường Trường Thi vì “Trường Thi Nam Định” là một trong hai trường thi ở khu vực phía Bắc thời phong kiến do triều đình Nhà Nguyễn tổ chức năm 1831. Phường Trường Thi thành lập từ khu phố năm 1954, phường Văn Miếu thành lập năm 1986 trên cơ sở tách ra từ phường Trường Thi; xã Lộc An thành lập năm 1948 thuộc huyện Mỹ Lộc, đến năm 1950 thuộc thành phố Nam Định.

anh tin bai

Các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã giai đoạn 2023 – 2025.

anh tin bai

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã giai đoạn 2023 – 2025.

         Ngay sau khi lấy ý kiến của 18 Đảng ủy các phường xã, Thành ủy Nam Định tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, theo đó, 100% các đồng chí biểu quyết thông qua tờ trình của UBND thành phố về phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường, xã giai đoạn 2023 – 2025 thành phố Nam Định.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị BTV, BCH Đảng bộ thành phố.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Sắp xếp các đơn vị hành chính có khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi phải có sự quyết liệt, đồng thuận, chung tay của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Để triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các phường xã và cả hệ thống chính trị tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh và của thành phố trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, trước mắt là giai đoạn 2023 - 2025. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, đồng thuận trong việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023- 2025./.

Phan Nam - Trung tâm VHTT&TT thành phố

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang